Nagrania wystąpień z pierwszej edycji konferencji

Poniżej znajdziesz nagrania wszystkich wystąpień z pierwszej edycji konferencji „Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie. Od potrzeb do rozwiązań”. Zachęcamy do oglądania, szczególnie jeśli nie udało Ci wziąć w niej udziału lub chcesz przypomnieć sobie poszczególne wystąpienia.

Czego potrzebuje uczeń
w edukacji zdalnej?

prof. Natalia Walter

Aktywny e-learning w edukacji wczesnoszkolnej zbudowany na relacjach

Joanna Apanasewicz

Czy zdalne relacje
w edukacji są możliwe?

prof. Jacek Pyżalski

Jak angażować odbiorcę i uatrakcyjniać treści nie tracąc na ich jakości?

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Czego nie nauczył nas Covid? Przegląd dobrych i złych praktyk

Lech Wikaryjczyk

Jak cię widzą (i słyszą)
tak cię piszą (edytują)

Jacek Ścibor

Sponsor konferencji