eKonferencja edukacyjna

Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne

Jak zorganizować wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na odległość? Jakie metody działają, a jakich należy unikać? I jak radzą sobie z tą sytuacją terapeuci, dzieci i ich rodzice?

Konsekwencje epidemii postawiły w trudnej sytuacji nie tylko nauczycieli, ale też terapeutów – szczególnie tych pracujących w prywatnych poradniach. Nauczanie i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na odległość jest koniecznym rozwiązaniem, jednak aby zrobić to dobrze, należy mieć dostęp do odpowiedniej wiedzy, narzędzi i materiałów. Organizując eKonferencję „Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”, chcemy umożliwić każdemu wgląd do zasobów i informacji, które pomogą w realizacji efektywnego i łatwego nauczania zdalnego.

W tym celu do udziału zaprosiliśmy terapeutów, nauczycieli, superbelfrów, dyrektorów szkół i innych ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianych specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. W swoich wystąpieniach podzielą się własnymi doświadczeniami w nauce na odległość, pokażą, jak zorganizować taką pomoc i udowodnią, że efektywna praca i dbanie o dobro zarówno terapeutów, jak i pacjentów, jest możliwie nawet w tak trudnej sytuacji.

O nierównościach cyfrowych i zdalnej edukacji – nie wszyscy korzystają tak samo (i w tym samym stopniu
dr hab. Piotr Plichta
SPEcjalne zadanie – rodzinne nauczanie
dr Magdalena Zając
Nauczanie zdalne a dzieci z trudnościami w uczeniu się. Perspektywa nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Wiesława Mitulska
Specjalni w KORONIE – jak nauczać, pomagać, wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców, opiekunów
Wioletta Jankowska

Rozwiązania technologiczne i zasoby interaktywne do edukacji zdalnej oraz pracy z uczniami ze SPE
Hanna Pawlik-Sroczyńska

Wynurzona spod palmy – Zatoka Arabska online, czyli logopeda z Polski w Kuwejcie
Justyna Puchałka-Stecyk
Edukacja zdalna, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – perspektywa rodzica. Studium przypadku
Sylwia Mądra
Nauka i terapia zdalna w czasach (dość) wymagających
(oraz przyjaźni historia fajna rozpoczęta w… onlajnach)
Zielona Gżegżółka

Partnerzy konferencji: