eKonferencja: Zdalne nauczanie w szkołach zawodowych

Jak wygląda nauczanie przedmiotów zawodowych w czasie edukacji na odległość? Co tak naprawdę młodzież potrafi, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne i czy wszystkie umiejętności zawodowe można kształcić zdalnie?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej e-konferencji edukacyjnej poświęconej w całości szkołom zawodowym – potrzebom, wyzwaniom, a także metodom pracy, jakimi posługują się nauczyciele i uczniowie podczas codziennej pracy i nauki.

W trakcie swoich wystąpień zaproszeni prelegenci odpowiedzią na wszystkie nurtujące pytania, zaprezentują polecane praktyki, podzielą się swoim doświadczeniem oraz przedstawią, jak wygląda edukacja na odległość realizowana w ramach nauczania zawodowego.

Data wydarzenia:
15.03.2021, godz. 16:30-18:30

Wstęp wolny! Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia

Prelegenci

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży  (w tym zachowań online), zaangażowania online młodych ludzi  oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych.

Bartosz Kiszewski

Nauczyciel dyplomowany z zakresu IT, Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert 2020-2021, Microsoft Innovative Educator (MIE) Trainer 2020-2021, Ekspert KOMET@ – Sieć Edukacji Cyfrowej, Ekspert Cyfrowa Szkoła Domowa, Trener i Konsultant ORE, Egzaminator ECDL, Egzaminator OKE, Trener Wspomagania Oświaty, Ekspert MEN, Autor modyfikacji PPKZ Technik Informatyk 2017, Trener IT freelancer, Latarnik (edukator) w projekcie PCRS, Edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl, Trener w projekcie Eksperci Programowania

Michał Szymczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych w ZSMEiE w Toruniu oraz CKZ w Toruniu. Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy CKU w Toruniu, Instruktor CCNA. Autor programu nauczania dla zawodu technik informatyk.

Mikołaj Zieliński

Studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, by po zdobyciu dyplomu tanecznym krokiem przejść do branży edukacyjnej. W pracy zajmuje się nowoczesnymi rozwiązaniami dla e-learningu, z których korzystają użytkownicy na całym świecie. Po godzinach jest producentem muzycznym, edytorem podcastów oraz wielbicielem długich marszów i mocnej kawy.

Program konferencji

16:20-16:30
Otwarcie
Jacek Świątek
16:30-17:00
Co młodzież umie, a co nie, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne?
prof. Jacek Pyżalski
17:00-17:30
Nauczanie przedmiotów zawodowych w czasie nauki zdalnej – dobre praktyki
Bartosz Kiszewski
17:30-18:00
Nowoczesne technologie edukacyjne – wprowadzenie do platform Dzwonek.pl i eKreda.pl
Mikołaj Zieliński
18:00-18:30
Czy wszystkie umiejętności w każdym zawodzie możemy kształcić zdalne?
Michał Szymczak

Data wydarzenia:
15.03.2021, godz. 16:30-18:30

Partnerzy konferencji: