Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa w konferencji, uzupełnij poniższy formularz:

Jak podejść do nauczania zdalnego z dziećmi najmłodszymi? W jaki sposób się z nimi komunikować? Jak konstruować zadania? I jak skutecznie pokonać wszystkie wyzwania, jakie stawia nauczanie wczesnoszkolne online?

eKonferencja „eLearning w edukacji wczesnoszkolnej” to już czwarta edycja wydarzenia zorganizowanego pod szyldem www.zdalnelekcje.pl, którego ideą jest pomoc szkołom, nauczycielom i dyrektorom placówek w organizacji łatwej i skutecznej edukacji zdalnej.

Nauczanie na odległość niesie ze sobą wiele wyzwań, szczególnie w przypadku dzieci najmłodszych, które najdotkliwiej odczuwają brak bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami. Skuteczne przekazanie wiedzy, odpowiednie skonstruowanie poleceń i wykorzystanie technologii do utrzymania relacji ze swoimi uczniami to najważniejsze zadania każdego nauczyciela w tym trudnym czasie.

Aby te zadania ułatwić i pokazać sprawdzone metody, do udziału w eKonferencji zaprosiliśmy znakomitych prelegentów: nauczycieli, wykładowców, pedagogów i superbelfrów, którzy na co dzień zajmują się edukacją wczesnoszkolną oraz tematem e-learningu. Wspólnie z nimi przedstawimy praktyczne rozwiązania, udzielimy licznych wskazówek i udowodnimy, że edukacja na odległość może być łatwa i skuteczna.

Serdecznie zapraszamy, zarezerwujcie czas i weźcie udział w naszej eKonferencji!

Uczestnicy będą mogli otrzymać certyfikaty po zakończeniu konferencji

Data wydarzenia:
19.05.2020, godz. 11:30-15:45

Wstęp wolny

Uwaga! Ze względu na ograniczenia platformy webinarowej (1000 osób) uruchomiona zostanie relacja na żywo. Osoby, które nie będą w stanie dołączyć do konferencji, zachęcamy do oglądania wydarzenia na stronie https://www.facebook.com/LearneticPolska

Prelegenci

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2012 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietów edukacyjnych: „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz „Myślę-Decyduję-Działam” do edukacji finansowej i matematycznej dzieci w w klasach I-III. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Edukacja na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej.

Agata Ludwa

Matematyczka, współautorka podręcznika i autorka zbiorów ćwiczeń matematycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych. Aktualnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, zajęcia tutorskie z grupami studentów, pracuje przy projekcie przygotowującym szkołę ćwiczeń (poradnik metodyczny, konsultacje lekcji, komentarze metodyczne do filmów dla studentów), prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Nadal, w zmniejszonym wymiarze godzin, uczy matematyki w szkole podstawowej i liceum.

Współautorka podręcznika do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej „Nasza szkoła. Matematyka” oraz jego nowej wersji „My i nasza szkoła. Matematyka”. Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień. Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej.

Monika Walkowiak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, członek grupy Superbelfrzy i Superbelfrzy Mini, trenerka Mistrzów Kodowania, współautorka kilku blogów edukacyjnych, entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Swoja pasją chętnie zaraża innych nauczycieli, dzieli się swoimi doświadczeniami podczas szkoleń, konferencji oraz na blogach, które prowadzi.

Aleksandra Schoen-Kamińska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pile, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017. W roku 2018 i 2019 na liście STU SPRUC (lista osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku). Jest współautorką scenariuszy i trenerem ścieżki muzycznej CyfrowieDJe #Superkoderzy w programie fundacji Orange, Think i Akademii Młodego Hakera. W swej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie, pracuje z klasą na tabletach. Wraz z uczniami realizuje polskie i europejskie projekty eTwinning. Prowadzi stronę Klikankowo. Wspólnie z nauczycielkami redaguje blogi Zamiast Kserówki. Członkini grupy Superbelfrzy i Superbelfrzy Mini. Jej pasją są nowoczesne technologie, „odkrzesłowione” lekcje i zajęcia muzyczne.

Marzena Kędra

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Nauczyciel Roku 2012.

Posiada III stopień specjalizacji zawodowej, tytuł Honorowy Profesora Oświaty. Autorka i realizatorka wielu programów oraz innowacji pedagogicznych, autorka ponad 40 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej w tym kilku programów nauczania. Autorka, organizatorka i uczestniczka wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Sabina Piłat

Podróżująca nauczycielka. Twórczyni kanału YouTube z filmami edukacyjnymi dla dzieci “Nauka w plecaku” oraz bloga dla nauczycieli “W mojej klasie”. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i/lub języka angielskiego w Warszawie, Hiszpanii i Luksemburgu. Trenerka, twórczyni materiałów edukacyjnych i publikacji dla nauczycieli. Członkini grupy Superbelfrzy.

Swoją pracę opiera na metodach projektowych i problemowych, działaniu i ruchu. Stara się, aby uczniowie, nawet ci najmłodsi, przejmowali współodpowiedzialność za proces uczenia się. W swojej pracy wychodzi z założenia, że jej podstawowym obowiązkiem jako nauczyciela jest zainspirować uczniów do pracy, dać im narzędzia do zdobywania wiedzy i pomóc pokochać nawet nie tyle szkołę, co naukę.

Karolina Ryżowicz

Z wykształcenia i zamiłowania matematyk. Nauczyciel matematyki i informatyki z wieloletnim doświadczeniem. Pracę w szkole podstawowej ukierunkowała na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz indywidualizację nauczania. Obok wiedzy merytorycznej i metodycznej przedmiotu w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosowała metody i techniki postępowania rewalidacyjnego. Obecnie autor i redaktor merytoryczny w firmie Learnetic. Autorka kursu programowania dla młodzieży opartego na autorskim edukacyjnym języku programowania oraz poradnika dla nauczycieli uczących programowania.

Prywatnie z zapałem oddaje się jodze, medycynie chińskiej i książkowym grom interaktywnym i paragrafowym. Miłośniczka rockabilly i wszystkiego, co jest utrzymane w klimacie retro.

Lech Wikaryjczyk

Z wykształcenia socjolog, grafik i marketingowiec. Nauczyciel akademicki (PJATK, gościnne wykłady cykliczne na innych uczelniach m.in. gdańskiej ASP), od 11 lat zajmuje się marketingiem z czego od prawie 8 lat jest związany z edukacją, przeprowadził kilkaset godzin warsztatów związanych z TIK w edukacji. Prywatnie fascynuje się technologią, grafiką projektową (z naciskiem na typografię) i hodowlą egzotycznych gadów. W wolnych chwilach próbuje doprowadzić do dawnej świetności blisko 30-letniego Saaba.

Hanna Pawlik-Sroczyńska

Manager platformy edukacyjnej dostępnej w wielu krajach na całym świecie, w Polsce znanej jako Dzwonek.pl. Na co dzień zajmuje się jej rozwojem i obsługą techniczną, a oprócz tego reprezentuje firmę na konferencjach i wydarzeniach branży e-learningowej w Polsce i zagranicą. Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny i nauczyciel języka angielskiego, absolwentka Zarządzania w oświacie i studentka Zarządzania w IT.

Program konferencji

11:30-11:45
Rozpoczęcie konferencji
Lech Wikaryjczyk
11:45-12:15
Zdalna edukacja wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli
prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko
12:15-12:45
Jak konstruować i przekazywać zadania najmłodszym uczniom w pracy zdalnej?
Sabina Piłat
12:45-13:15
Nuda nie dotyczy tego, który liczy, 
czyli jak wykorzystuję materiały interaktywne w edukacji matematycznej
Karolina Ryżowicz
13:15-13:45
Cogito w „koronie” – z doświadczeń szkoły freinetowskiej
Marzena Kędra
13:45-14:15
Dzwonek.pl oraz mTalent.pl – dwie siostrzane platformy, które wspomagają uczniów i nauczycieli
Hanna Pawlik-Sroczyńska 
14:15-14:45
Kreatywna matematyka. Jak podążać za pomysłowością dzieci?
Agata Ludwa
14:45-15:15
Zdalne nauczanie szyte na miarę.
Monika Walkowiak
15:15-15:45
Coś do  zdalnego nauczania bez logowania
Aleksandra Schoen-Kamińska

Partnerzy konferencji: